Док зависна предузећа ЕРС послују негативно, привилегованим предузетницима се даје 30% приноса годишње

сриједа, 10. јун 2020. године

Регулаторни/загарантовани поврат на капитал, као категорија, настао је да би се спријечило да предузећа из појединих дјелатности, која по својој природи имају монополистички карактер, не би злоупотријебила свој положај и остварила енормне профите.

 

У Републици Српској имамо јединствен случај да предузећа са загарантованим регулаторним повратом на капитал праве губитке, док би у тржишним условима остваривала милионске профите. Са друге стране, привилегованим предузетницима омогућава се да праве астрономске профите, а исти у тржишној утакмици не би опстали ни дана.

 

Наиме, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске одобрила је поврат на капитал регулисаној дјелатности зависних предузећа „Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске“ (у даљњем тексту „МХ ЕРС“) у износу од 2-3,5%.

 

Усљед лоше политике и управљања, укупни поврат на капитал (РОЕ) у зависним предузећима „МХ ЕРС“ је негативан. У 2018. години РОЕ износи -1,064% (губитак капитала 37,4 мил. КМ), а у 2019. години -0,659% (губитак капитала 22,9 мил. КМ). Видјети Табелу 1.

 

Зависна предузећа „МХ ЕРС-а“ се континуирано осиромашују док све електропривреде региона послују са позитивним повратом на капитал (ХЕП ~5%, ЕПЦГ ~4%). Чак и „Електропривреда БиХ“ има позитиван поврат на капитал: 1,657% (у 2018. години добит у износу од 49,2 милиона КМ) и 0,678% (у 2019. години добит у износу од 20,1 милион КМ).

 

Истовремено, неким „привилегованим предузетницима“ је загарантована стопа поврата на властита средства у износу од 13,5%. Обрачуната стопа поврата на позајмљена средства износи 6%, док је структура властитог и позајмљеног капитала утврђена у односу 20%:80% (видјети „Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији“ РЕЕРС-а од 06.07.2019. године).

 

Како се може видјети из Табеле 2, стварни поврат привилегованим предузетницима се креће у распону од 21,5% па све до 29,5% у зависности од висине каматне стопе коју плаћају на позајмљена средства (истраживањем тржишта дошли смо до податка да се новац може позајмити на око 4% код домаћих банака, док међународне финансијске институције кредитирају овакве пројекте са око 2%).

 

Податак који РЕЕРС наводи о пондерисаном приносу на укупно ангажовани капитал од 7,5% је тек пука статистика која прикрива егзактну рачуницу која јасно показује да привилеговани предузетници на једну уложену марку зарађују и до 30 фенинга годишње, или енормних 30%.

 

Недавно је Влада донијела Рјешење, којим фирми “EFT International Investments Holding Limited”, са сједиштем у Лондону, додјељује концесију за изградњу и кориштење соларне електране.

 

Предлажемо да се одмах обустави свако ново уговарање гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ (обновљиви извори енергије), јер исте гарантују безобразне зараде привилегованим појединцима за послове без ризика.

 

Ако неко хоће да производи струју из обновљивих извора нека то ради на тржишту без права на обавезан откуп и нека сам балансира ту производњу. У нашем ауторском чланку писали смо о промашеној политици ОИЕ у Хрватској, а сада се у Републици Српској креира још гори модел. Тренутно су у Хрватској у току афере и хапшења због привилегија приватним инвеститорима у ОИЕ.

 

У сљедећем чланку ћемо писати о могућој праведнијој енергетској транзицији термоелектрана на угаљ у РС на обновљиве изворе. Ако се уводе, и од грађана наплаћују подстицаји за ОИЕ, исти не смију бити у корист појединаца већ у интересу Републике Српске.

 

Надамо се да ће се Влада Републике Српске више посветити очувању капитала у „МХ ЕРС-у“ и зависним предузећима, а не високим повратима појединаца. Нашим активностима се, прије свега, покушава заштитити државни капитал јер је држава највећи појединачни власник у зависним предузећима. Ипак, наша снага као мањинских акционара је ограничена. Ми ћемо наставити да дјелујемо снагом аргумената и анализа, али потребно је и да се држава активније укључи у процес заустављања осиромашења зависних предузећа.

 

 

Саопштење за јавност поводом објаве резултата Мјешовитог холдинга ЕРС

петак, 8. мај 2020. године

Из финансијских извјештаја зависних предузећа „Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске“ (у даљем тексту „МХ ЕРС“) за 2019. годину, а који су објављени на интернет страници Бањалучке берзе, долазимо до резултата пословања истог холдинга:

 

  1. Сабирањем укупне добити из биланса успјеха 10 зависних предузећа, укупни губитак „МХ ЕРС“ износи 20.594.856 КМ (табела 1),
  2. Збир капитала из биланса стања свих 10 зависних предузећа „МХ ЕРС-а“ износи 3.455.689.365 КМ што је 22.912.300 КМ мање него годину дана прије (табела 2).

 

Дакле, говоримо о негативном поврату на капитал у регулисаној дјелатности у којој је поврат на капитал загарантован.

 

Према чланку објављеном на ba.ekapija.com, добит „Матичног предузећа МХ ЕРС“ у 2019. години износи 33 мил. КМ. Иако је по статуту „Матичног предузеће МХ ЕРС“ (члан. 133.) рад истог јаван, финансијски извјештаји пословања истог су, до сада, скривани од јавности.

 

Нужно је преиспитати како је „Матично предузеће МХ ЕРС“ остварило добит од 33 мил. КМ ако је 10 зависних предузећа укупно пословало са губитком 20.594.856 КМ.

 

Члан 357. став 5. Закона о привредним друштвима Републике Српске гласи: „Повезана привредна друштва, у смислу овог закона, организују се као холдинг када матично друштво има искључиво дјелатност управљања и финансирања зависним друштвима“.

 

Ако је „Матично предузеће МХ ЕРС“ заиста остварило добит онда је исту нужно вратити (прекњижити) зависним предузећима „МХ ЕРС“, у супротном вјероватно се ради о злоупотреби положаја.

 

Искључива дјелатност „холдинга“ је управљање зависним предузећима, тако да „матично предузеће“ не смије неком дјелатношћу на рачун зависних предузећа остваривати добит. Добит мора остати зависним предузећима.

 

Не можемо са сигурношћу тврдити, али намеће се закључак да је Холдинг остварио зараду на разлици у цијени ел. енергије, а на штету зависних предузећа.

 

УМАЕС ће се обратити Холдингу са захтјевом за објавом финансијских извјештаја као и захтјевом за изјашњење поводом настале ситуације.

 

 

Основано "Удружењe мањинских акционара енергетског сектора"

понедељак, 25. новембар 2019. године

УМАES

 

Као што је најављено на Великој регионалној конференцији малих акционара одржаној у јулу ове године у Хотелу Хилтон у Подгорици, недавно је и формално регистровано „Удружење мањинских акционара енергетског сектора“ са територије Републике Српске.

 

Удружење ће својим активностима покушати да на најбољи начин заштити интересе мањинских акционара емитената из енергетског сектора, које у највећем броју чине грађани Републике Српске, што директно, а што кроз удјеле у инвестиционим фондовима. Већ на самом старту, Удружење има значајну подршку акционара у свим емитентима који чине енергетски сектор, поготово код хидроелектрана (ХЕ на Дрини, Требишњици, Врбасу) гдје већ окупљамо око 10% укупних акционара.

 

Удружење ће давати активан допринос развоју и унапријеђењу амбијента на тржишту капитала, као и развоју корпоративног управљања појединачно у емитентима и у финалу економског развоја РС.

 

Циљ је и да се промијени негативна перцепција мањинских акционара, који се у Републици Српској махом доживљавају као деструктиван фактор. Удружење ће бити усмјерено на креирање вриједности за све акционаре, изградњу партнерских односа са већинским власником, тј. државом.

 

Извршни директор Удружења је Бојан Благојевић, дипл. економиста из Бања Луке који има дугогодишње искуство на домаћем тржишту капитала.

 

Подршку оснивању Удружења поред домаћих актера пружили су и акционари из Србије, Црне Горе, Хрватске, али и из западне Европе.

 

Хидроелектране на Требишњици
Хидроелектране на Требишњици