Медији о нама

 

Предузећа ЕРС у губитку, а приватници остварују екстрапрофит
https://www.capital.ba/manjinski-akcionari-preduzeca-ers-u-gubitku-a-privatnici-ostvaruju-ekstraprofit/

 

Мањински акционари ЕРС оптужују Луку Петровића да извлачи добит
https://www.capital.ba/manjinski-akcionari-ers-optuzuju-luku-petrovica-da-izvlaci-dobit/

 

Да ли сиромашни народи Балкана финансирају богати Запад – „Суперхик“
https://www.capital.ba/tripko-krgovic-da-li-siromasni-narodi-balkana-finansiraju-bogati-zapad-superhik/

 

Енергетска заједница нуди помоћ оштећеним акционарима ЕРС-а
https://www.capital.ba/energetska-zajednica-nudi-pomoc-ostecenim-akcionarima-ers-a/

 

Акционари најављују тужбу против ЕРС због штете од 30 милиона
https://www.capital.ba/akcionari-najavljuju-tuzbu-protiv-ers-zbog-stete-od-30-miliona/

 

Основано Удружење мањинских акционара енергетског сектора РС
https://ba.ekapija.com/news/2703317/osnovano-udruzenje-manjinskih-akcionara-energetskog-sektora-rs

 

Основано Удружење мањинских акционара енергетског сектора
https://www.capital.ba/osnovano-udruzenje-manjinskih-akcionara-energetskog-sektora/