Kontakt

УМАES

Udruženje manjinskih akcionara energetskog sektora

 Veselina Masleše 21/III, Banja Luka
 +387 65 693 290
 info@umaes.org